Door Lisette van der Swaluw op 28 juni 2017

Waterwonen aan de Ertveldplas: papieren ambitie of realiteit?

Den Bosch is een waterstad. Er moet volop ruimte zijn voor wonen op en aan het water. De plannen en visies van het Bossche college zijn terecht van deze ambitie doorspekt. Ook in het inspiratiedocument over de Zuid-Willemsvaart struikel je over de prachtige plaatjes met nieuwe vormen van waterwonen. Maar dat is papier. En papier is geduldig.

De praktijk is helaas 180 graden anders. Dit stadsbestuur komt slechts tot een schamele 15 tot 20 aanlegplaatsen voor woonboten. Zelfs waar de bal voor open doel ligt, wordt ‘ie er niet in gekegeld. En dan heb ik het over de Ertveldplas.

Al meer dan 50 jaar wordt daar gewoond op het water. Kinderen zijn er geboren en groot geworden. De bewoners hebben er inmiddels een woonparadijs in het groen van gemaakt.  De gemeente heeft voorzieningen aangelegd. En biedt de bewoners tijdelijke huurcontracten. Niets aan de hand zou je denken. Toch wel. Er kan geen zware industrie meer komen op bedrijventerrein de Rietvelden/de Vutter als de woonboten blijven liggen, is het argument.  De vraag is natuurlijk of die zware industrie er ooit komt. Bedrijventerrein Heesch West snakt immers naar gegadigden.

Door de woonboten te verplaatsen naar een andere plek op de Ertveldplas, is er geen belemmering meer voor nieuwe zware industrie. Probleem opgelost zou je denken. Iedereen tevreden. Na tientallen jaren eindelijk zekerheid  voor de woonbootbewoners. En de rust en de ruimte om de ecologische waterwoonwijk waar zij van dromen verder uit te bouwen.

Nee dus. Dit stadsbestuur heeft gekozen voor een uitsterfbeleid. Terwijl dit het moment zou kunnen zijn om de woonboten een definitieve plek te geven. Geen enkele wet of regel die dat in de weg staat. Een gemiste kans dus. En weer een woonbootlocatie minder. Een ander voorbeeld: de Maastrichtse weg. Een prachtige locatie voor woonboten. Nee  zegt dit college. Dat is te dicht bij de woningen in Eikendonk. En de woonbootbewoners zouden hun auto iets verderop moeten parkeren. Ooit in Amsterdam of Utrecht geweest, denk ik dan.

Hoe dan ook: als we echt waterstad willen zijn en waterwonen mogelijk willen maken, is meer lef en creativiteit nodig. Met papieren ambities maak je geen dromen waar.

 

Lisette van der Swaluw

Lisette van der Swaluw

Lisette was raadslid en fractievoorzitter. In november 2017 verliet ze de gemeenteraad.

Meer over Lisette van der Swaluw