Kandidaten GR 2022

Pieter Paul Slikker

Pieter Paul Slikker

Wethouder

Fouad Kabbouti

Fouad Kabbouti

Fractievoorzitter

Publieke dienstverlening, Bestuurlijke organisatie, Coördinatie binnenstad, Bestuursraden, Dorpsraden, Openbare Orde en Veiligheid, Regionale en internationale samenwerking, Financiën, Beheer en toezicht openbare ruimte, Toezicht en handhaving
Marijke Volgers

Marijke Volgers

Koen Vossen

Koen Vossen

Raadslid

Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Grondzaken, Wonen, Omgevingswet, Mobiliteit en bereikbaarheid
Osman Çifçi

Osman Çifçi

Raadslid

Zorg, Welzijn, Jeugd, Werk en Inkomen, Onderwijs, Diversiteit, Wijkgericht werken, Sport, Cultuur
Stan Peters

Stan Peters

Commissielid en Campagnecoördinator

Economische ontwikkeling, Arbeidsmarktbeleid, Erfgoed & Cultuurhistorie, Citymarketing & Toerisme, Klimaat en duurzaamheid, Leefomgeving
Jolanda van Gool

Jolanda van Gool

Voormalig raadslid

Desirée Coense-Weber

Desirée Coense-Weber

Lucenda Kammeron

Lucenda Kammeron

Jannick van de Westerlo

Jannick van de Westerlo

Fractiemedewerker

Daan Schouten

Daan Schouten

Arischa-Maria van Cuijk

Arischa-Maria van Cuijk

Fractieondersteuner

Robin Smits

Robin Smits

Frank de Bie

Frank de Bie

Robert Verhoeven

Robert Verhoeven