Cultuur voor jong en oud: meer aandacht voor nieuwe cultuur

Stan Peters - student 'Den Bosch wordt ook wel ‘de stad van je oma’ genoemd. Als er meer voor jongeren te doen is, denk ik ook dat meer studenten hier willen wonen.’

Cultuur verrijkt, kleurt het leven, verbindt, confronteert als het nodig is en brengt talent tot ontwikkeling. Kunst en cultuur, of het nu professioneel- of amateurkunst betreft, heeft dan ook een intrinsieke waarde. Van Jheronimus Bosch en het museumkwartier tot Oeteldonk en het festival van het levenslied.

De afgelopen jaren ging het in de stad nauwelijks over die intrinsieke waarde van kunst en cultuur. Het ging met name over bezuinigen en over cultureel ondernemerschap als excuus voor deze kaalslag. De Bibliotheek, de Muzerije, stichting Babel, de Azijnfabriek en de Verkadefabriek vonden de afgelopen jaren in de gemeente geen bondgenoot maar te vaak een tegenstander.

Daarnaast zijn er ontwikkelingen bij de Raad voor Cultuur en het Fonds Podiumkunsten. Deze ontwikkelingen maken het wenselijk om met de culturele basis in de gemeente de cultuurvisie nog eens tegen het licht te houden en ons te bezinnen op de richting en het tegengaan van versnippering.

De PvdA vindt ook dat het anders moet. Er moeten in onze gemeente meer ruimte en middelen beschikbaar komen voor jongerencultuur. Jongerenevenementen vinden geen plek meer in de binnenstad, wijk- en dorpsbudgetten blijven onderbenut voor jongeren en de broedplaats die de Tramkade beoogde te zijn biedt nog te vaak geen plek aan jonge makers en evenementen.

In de wetenschap dat cultuurbudgetten niet eindeloos zijn en er slechts beperkt ruimte is voor extra middelen willen we scherp kiezen.

De PvdA den Bosch kiest daarom voor:

 Ruim plaats voor Urban en jongerencultuur

Voor jongerencultuur is nog te weinig aandacht en plek in onze stad. Met name de Urban scene verdient versterking. Een festival als Kings of Colors treedt dankzij haar laagdrempeligheid en kindvriendelijkheid naar voren, maar krachtige initiatieven als Dukebox, hiphopfeest Newskoolfest of breakdanceschool Cypher Active krijgen te weinig aandacht. Dit terwijl zij een doelgroep bereiken die doorgaans met het Bossche culturele aanbod niet meedoet: jongeren met verschillende culturele achtergronden. De kracht van Urban zit in haar sociale innovatieve karakter van diversiteit en dat verdient steun. De middelen zijn er, want wat de PvdA betreft heeft de gemeente geen rol als het gaat om het financieren van een nieuw Sint Jansmuseum. Dat budget kan ook worden aangewend voor Urban, nieuwe cultuur (o.a. via het Pop-upfonds), muziek- en cultuureducatie. We volgen daarnaast het verzoek van de Bossche Horeca om in de binnenstadagenda evenementen voor jongeren en alternatieve cultuur in te ruimen. Ook willen we in navolging van de jongerenambassadeurs  een speciale jongerenbegroting waarvoor jongeren zélf projecten indienen en waar ze zelf over beslissen. Ruimte voor jongeren vraagt immers dat we jongeren zélf aan het roer zetten in onze stad.

Plek voor (jonge) makers

Ruimte om te experimenteren, uit te voeren, te exposeren. Jonge makers en de amateurkunst: ze zijn er in onze stad dringend naar op zoek.  Ook zoeken zij kundige begeleiding voor de contacten met de gemeente en aanvragen bij cultuurfondsen. Onder onze culturele instellingen en verenigingen is die ruimte en expertise ruimschoots aanwezig. Met name van de grote instellingen in de basisinfrastructuur, maar ook van andere instellingen en verenigingen die subsidie of ruimte vanuit de stad krijgen vragen we daarom steun voor jonge makers. In gesprekken met bijvoorbeeld het Theater, de Verkadefabriek, Bibliotheek, Muzerije, Azijnfbriek, maar ook de onderwijsinstellingen, de Tramkade en de Koninklijke Harmonie willen we kijken hoe de bestaande ruimtes en expertise beter ontsloten kunnen worden voor jonge makers.

Cultuureducatie van de toekomst: Bibliotheek, Muzerije en Babel

Er gebeuren prachtige dingen aan de Hinthamerstraat. Bibliotheek, Muzerije en Babel vinden elkaar steeds beter. Het ontstaan van een hotspot voor debat, studie, cultuur en ontwikkeling in het centrum van onze stad moet verder worden gestimuleerd. Daarom moet er geïnvesteerd worden in de locatie van Bibliotheek en Muzerije. De bibliotheek moet opgeknapt en het geluidslek bij de Muzerije moet gevonden en opgelost om méér programmering te kunnen draaien. Nu de verhuizing naar een andere locatie van tafel is moet het budget voor Bieb, Muzerije en Babel vanuit de inhoud van het aanbod worden bepaald. Eén organisatie betekent dat de kosten naar beneden kunnen, maar de enorme bezuiniging die boven tafel hangt vanwege de inmiddels afgeschoten verhuizing is niet realistisch. Het initiatief Muziekschool 3.0 voor meer muziekeducatie op en buiten school verdient eveneens onze steun. Er komt dan ook meer budget voor cultuureducatie.

Kunst en cultuur: van museumkwartier tot openbare ruimte

Het Noordbrabants Museum en het Stedelijk Museum vormen een unieke combinatie onder één dak. De kracht van die combinatie schuilt in de zelfstandigheid van beiden. De kunst en de historische verzameling van het Noordbrabants Museum wordt prachtig aangevuld met de collectie beeldende kunst, vormgeving en design van het Stedelijk Museum. Die zelfstandigheid koesteren we dan ook zoals dat eveneens geldt voor het Grafisch Atelier.

Kunst en cultuur moet niet voorbehouden zijn aan de bezoekers van het museumkwartier. Juist in de openbare ruimte is kunst van grote waarde voor het culturele klimaat . We zien graag meer ruimte voor kunst in de wijken en dorpen. Van Paleiskwartier en Willemspoort tot Hambaken en Gestelsebuurt. Van stad tot Rosmalen, Bokhoven en Nuland.

Cultuureducatie op alle scholen. Meer ruimte voor wijkbibliotheken.

Juist in de wijken, de dorpskernen en op de scholen moet literatuur en cultuureducatie laagdrempelig beschikbaar zijn, waar dat kan via een (openbare) schoolbibliotheek en anders bij een wijkcentrum of huiskamer. Op alle Bossche scholen moet cultuureducatie mogelijk  zijn evenals een bibliotheek.

Een nieuw theater op de parade

Wij willen een theater met een regiofunctie dat ruimte biedt aan internationale en nationale programmering en dat tevens fungeert als huiskamer van onze stad. De jarenlange politieke impasse door het voortdurende debat over locatie, ambities en budget moet ten einde komen om op korte termijn nieuwbouw op de huidige locatie (de plek met draagvlak) te realiseren. Dat verdienen onze inwoners, de bezoekers uit de regio én de medewerkers van ons theater. Het huidige voorstel voor een nieuw theater met twee zalen (een grote zaal met toneeltoren en een platte zaal) waarin deze ambities gerealiseerd kunnen worden krijgt dan ook onze steun.

Stadschroniqueur, stadsdichter en stadskunstenaar

Lucas de Man en Eric Alink hebben de afgelopen jaren onze stad met regelmaat verrast, geconfronteerd, tot denken gezet en bovenal: laten genieten. Juist door toegankelijke concepten als de stadsdichter, de stadschroniqueur en de stadskunstenaar wordt kunst,cultuur en debat in de wijken gebracht. Daarom blijven we hier de komende jaren ruimte voor bieden.

 

Pieter Paul Slikker

Pieter Paul Slikker

Pieter Paul Slikker (‘s-Hertogenbosch, 1980) zit sinds 2015 in de gemeenteraad en is sinds 2017 fractievoorzitter voor de PvdA-Den Bosch. Zijn missie in de Bossche raad is het terugdringen van de groeiende ongelijkheid: ‘Den Bosch is een prachtige stad, we vieren hier met elkaar het leven. Maar onder de oppervlakte slaan de verschillen uit het

Meer over Pieter Paul Slikker