Stad van verleden én van toekomst

Jos van der Lans in een open blik op ’s-Hertogenbosch: ‘Den Bosch heeft nieuwe adem nodig. Geef de creativiteit van de stad de ruimte. Laat de verbeelding haar werk doen.’

Den Bosch is een stad met een rijke historie. Daar is de PvdA trots op. Wij vinden dat we zorgvuldig om moeten gaan met ons cultureel erfgoed. Wij zijn niet voor het verder eftelingiseren van de stad, zoals met het Puthuis en de Mariakapel op de Markt is gebeurd. Wel vinden wij het goed dat de authentieke middeleeuwse resten van bijvoorbeeld de Pieckepoort worden bloot gelegd. Wij vinden het belangrijk dat wij ook elementen van deze tijd toevoegen aan onze stad. Dat kan zonder het historische karakter geweld aan te doen. Mooie voorbeelden zijn de inrichting van het bestuurscentrum en de architectonische landmark op het Brugplein.

Dat betekent dat de PvdA kiest voor:

Doorontwikkelen Spoorzone

De spoorzone verdient een samenhangende ontwikkeling van wonen, werken, cultuur en bereikbaarheid. Van Willemspoort tot het Grasso-complex,  Expeditie knooppunt Post en de Tramkade.

Het doorontwikkelen van het terrein van de voormalige veevoederfabriek De Heus tot culturele en innovatieve hotspot en toekomstige cultuurwijk van onze stad verdient aandacht. Bijvoorbeeld door een denktank op te richten van jonge architecten, denkers en kunstenaars die de ruimte krijgen om hun ideeën op deze locatie te realiseren. De echte broedplaats komt alleen tot stand als de Tramkade ruimte biedt aan initiatief van onderop, dat moet versterkt.

Vaart maken met de Zuid-Willemsvaart

De herinrichting van de Zuid-Willemsvaart is een unieke kans om iets nieuws toe te voegen aan onze stad. We willen vaart maken met de plannen voor de Zuid-Willemsvaart, te beginnen met het tracé door de binnenstad. Wij leggen daarbij de focus op de innovatieve elementen. Denk daarbij aan sport- en cultuurpontons op het water, mogelijkheden voor waterwonen en waterrecreatie en groen en horeca langs het water.

Wilhelminaplein als schakel tussen Paleiskwartier en binnenstad

Het heringerichte Wilhelminaplein is een belangrijke schakel tussen de Paleisbrug, het Paleiskwartier en de kop van de Vughterstraat en de historische binnenstad. Met de komst van de Paleisbrug zijn nieuwe ontwikkelingen ontstaan. Wij zouden deze graag een extra impuls geven, bijvoorbeeld door het Heetmanpark met zwevende stadswallen te realiseren (winnende concept van BAI-prijsvraag reset het Heetmanplein). Dit zou kunnen in combinatie met het blootleggen van de middeleeuwse restanten van de Pieckepoort.

De Kleine Winst als innovatieve culturele hotspot

De aankoop van het voormalige woonhuis van Jeroen Bosch (voorheen de Kleine Winst) en de locatie van het ingestorte pand van Pearl biedt onze stad een prachtige kans om voort te borduren op wat het succesvolle Jeroen Bosch Jaar ons heeft gebracht. Wij stellen voor om van de Kleine Winst een wisselatelier te maken en bij toerbeurt jonge makers, denkers, kunstenaars en architecten uit te nodigen om te werken vanuit deze locatie en een inspirerend werk achter te laten.

Pieter Paul Slikker

Pieter Paul Slikker

Pieter Paul Slikker (‘s-Hertogenbosch, 1980) zit sinds 2015 in de gemeenteraad en is sinds 2017 fractievoorzitter voor de PvdA-Den Bosch. Zijn missie in de Bossche raad is het terugdringen van de groeiende ongelijkheid: ‘Den Bosch is een prachtige stad, we vieren hier met elkaar het leven. Maar onder de oppervlakte slaan de verschillen uit het

Meer over Pieter Paul Slikker