Algemeen Bestuurslid, Kandidaat #GR2018

Lesha Bosman

Lesha heeft een duidelijke visie op mens en samenleving. Zij kiest voor onderzoek en verdieping, voordat ze tot een standpunt of een aanpak komt. Ook is ze betrokken bij een aantal originele maatschappelijke initiatieven, zoals de Stichting Lopend Buffet. Haar vertrekpunt is de mens: niet óver de mens, maar mét mensen en op basis van gelijkwaardigheid wil en kan zij problemen ophalen en maatschappelijk en politiek agenderen. Daarbij is zij in staat verbinding met andere partijen te leggen.