Kandidaat #GR2018

Osman Çifçi

Osman staat voor zijn opvattingen, democratische principes en voor de waarden van de Partij van de Arbeid. Hij is enthousiasmerend en is loyaal aan mensen, hun gemeenschap en hij zet zich in om hun concrete problemen op te lossen. Hij verbindt mensen en besteedt veel aandacht aan het onderhouden van zijn netwerk.

Ik ben Osman Çifçi, 30 jaar, geboren en getogen Bosschenaar. Momenteel werk ik in de zorg als woonbegeleider van jongeren met een autisme stoornis.

In mijn vrije tijd ben ik KNVB-scheidsrechter, bestuurslid van Bevrijdingsfestival Brabant en geef ik gastlessen als rolmodel aan scholen voor voortgezet en middelbaar onderwijs.
.