Oud-wethouder

Ruud Rottier

Ruud Rottier

Over Ruud Rottier

In 1988 trad Ruud toe tot de PvdA. Het was de tijd van het rapport `Schuivende Panelen,  continuïteit en vernieuwing in de sociaaldemocratie.’ Maatschappelijke ontwikkelingen werden geanalyseerd om te komen tot een programmatische vernieuwing van de partij.

Vrij snel na zijn toetreden werd hij voorzitter van de afdeling. Het vertrek van Henk Jagersma in 1992 leidde tot zijn benoeming als gemeenteraadslid. Later werd Ruud fractievoorzitter. In 1996 volgde hij de voortijdig vertrokken wethouder Paul Kagie op. Ruud was politiek ambitieus maar niet persé gefocust op een bestuurlijke functie. Ruud: “na het gedwongen vertrek van Paul Kagie vond ik het vanzelfsprekend dat ik zijn werk overnam.” Ruud ging aan de slag met een omvangrijke portefeuille. Hij trad toe tot een college (PvdA, CDA, VVD, Rosmalens Belang) dat was aangetreden na tussentijdse ver-
kiezingen in het kader van de samenvoeging van Den Bosch en Rosmalen.

 Ruud Rottier was wethouder tot 2000. Hij ervoer de hectiek van het wethouderschap als stimulerend. Hij kijkt terug op
goede, loyale contacten met collegeleden, raad en ambtenaren. Een uitgebreider verhaal kunt u hier lezen.
Ruud is momenteel adviseur in het sociale domein. Meer daarover kunt u lezen op de website van Dubbel R-Advisering.
Op zijn website staat ook de volgende tekst: “Ik ben scherpslijper op inhoud en draag op deze manier bij aan het ontstaan van nieuwe inzichten en mogelijkheden op velerlei beleidsterreinen.” De rol van scherpslijper vervult hij heden ten dage nog steeds bij de Bossche PvdA en wij zijn hem daar zeer erkentelijk voor.