Algemeen Bestuurslid, Kandidaat #GR2018

Stan Peters

Stan is een open en extraverte jongeman met opvallende en doordachte inzichten. Hij heeft veel inzicht in de belevingswereld van jongeren en kan dit goed vertalen naar politieke opvattingen. Hij voelt zich verbonden met het sociaaldemocratische gedachtegoed en draagt deze verbondenheid op een authentieke wijze uit.