27 februari 2015, om 17:30, Bibliotheek 's-Hertogenbosch | Bibliotheek 's-Hertogenbosch

BIEBdebat POETS

BiEBdebat: Poets

Het Biebdebat van vrijdag 27 februari gaat over de huishoudelijke hulp. Wethouder Paul Kagie, raadsleden, cliënten, werkgevers en huishoudelijke hulpen gaan met elkaar in gesprek over de actuele ontwikkelingen. PvdA Den Bosch organiseert het debat.

Gemeenten zijn volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor de huishoudelijke hulp aan mensen die dat nodig hebben. Elke gemeente mag zelf bepalen of, hoe en tegen welke condities die hulp wordt geboden. In ’s-Hertogenbosch is de hulp teruggebracht van 2,5 naar twee uur per cliënt per week. Wie daartoe in staat is, betaalt zelf mee aan de hulp. Tot voor kort was Pantein-Vivent één van de aanbieders. Nu dat bedrijf failliet is, neemt de gemeente deze maand de betaling van salarissen over van de medewerkers die in deze gemeente actief zijn. Vanaf maart nemen de bedrijven IVT en T-zorg de hulp van Pantein-Vivent over.

Over deze ontwikkelingen gaat het BIEBdebat. De betrokkenen spreken onder meer over de bezuinigingen en het faillissement van Pantein-Vivent. ‘Kunnen we niet beter terug naar de vertrouwde werkster van weleer, al dan niet zwart?’, zal debatleider Laurens van Voorst de deelnemers vragen. Maar ook: ‘Waarom wordt de gemeente niet werkgever van de huishoudelijke hulpen?’ Verder gaat het over de hoeveelheid hulp die cliënten krijgen. ‘Is twee uur per week genoeg voor een schoon huis?’ en ‘Weten de mensen van de sociale wijkteams al hoeveel hulp mensen nodig hebben?’ zijn daarbij de vragen.

Wat: Debat Poets
Waar: Stadsbibliotheek Hinthamerstraat 78 ’s-Hertogenbosch
Wanneer: 27 februari, 16.30-17.30 uur, inloop vanaf 16.00 uur
Gratis, inclusief drankje