Fractie

Fouad Kabbouti

Fouad Kabbouti

Fractievoorzitter

Publieke dienstverlening, Bestuurlijke organisatie, Coördinatie binnenstad, Bestuursraden, Dorpsraden, Openbare Orde en Veiligheid, Regionale en internationale samenwerking, Financiën, Beheer en toezicht openbare ruimte, Toezicht en handhaving
Koen Vossen

Koen Vossen

Raadslid

Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Grondzaken, Wonen, Omgevingswet, Mobiliteit en bereikbaarheid
Osman Çifçi

Osman Çifçi

Raadslid

Zorg, Welzijn, Jeugd, Werk en Inkomen, Onderwijs, Diversiteit, Wijkgericht werken, Sport, Cultuur
Stan Peters

Stan Peters

Commissielid en Campagnecoördinator

Economische ontwikkeling, Arbeidsmarktbeleid, Erfgoed & Cultuurhistorie, Citymarketing & Toerisme, Klimaat en duurzaamheid, Leefomgeving
Femke Hoekstra

Femke Hoekstra

Commissielid

Boaz den Hartog

Boaz den Hartog

Fractieondersteuner

Vivien van Geel

Vivien van Geel

Fractieondersteuner