Fractie

Fouad Kabbouti

Fouad Kabbouti

Fractievoorzitter

Publieke dienstverlening, Bestuurlijke organisatie, Coördinatie binnenstad, Bestuursraden, Dorpsraden, Openbare Orde en Veiligheid, Regionale en internationale samenwerking, Financiën, Beheer en toezicht openbare ruimte, Toezicht en handhaving
Koen Vossen

Koen Vossen

Raadslid

Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Grondzaken, Wonen, Omgevingswet, Mobiliteit en bereikbaarheid
Osman Çifçi

Osman Çifçi

Raadslid

Zorg, Welzijn, Jeugd, Werk en Inkomen, Onderwijs, Diversiteit, Wijkgericht werken, Sport, Cultuur
Stan Peters

Stan Peters

Commissielid en Campagnecoördinator

Economische ontwikkeling, Arbeidsmarktbeleid, Erfgoed & Cultuurhistorie, Citymarketing & Toerisme, Klimaat en duurzaamheid, Leefomgeving
Jannick van de Westerlo

Jannick van de Westerlo

Fractiemedewerker

Arischa-Maria van Cuijk

Arischa-Maria van Cuijk

Fractieondersteuner