24 november 2014, om 21:30, 's-Hertogenbosch Bestuurscentrum | 's-Hertogenbosch Bestuurscentrum

Commissie Financiën, Economische en Sociale zaken.

De commissie bespreekt onderwerpen die te maken hebben met financiële voorstellen van het college, het beleid op gebied van economische en sociale zaken.

De commissie agenda punten zijn te vinden op, www.s-hertogenbosch.nl

De commissie kan men bijwonen, contact met de griffie.