26 november 2014, om 21:30, 's-Hertogenbosch Bestuurscentrum | 's-Hertogenbosch Bestuurscentrum

Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling.

De commissie bespreekt ontwikkelingen op het gebied van cultuur, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, sport.

Men kan de commissie bijwonen, contact opnemen met de griffie.

De commissie agneda is te vinden op, www.s-hertogenbosch.nl