10 februari 2015, om 19:30, Bestuurscentrum | Bestuurscentrum

Fractievergadering

De fractie vergadert deze avond over de komende commissievergaderingen.

De vergadering is vrij te bezoeken, even aanmelden bij Lisette van der Swaluw, lswaluw@hotmail.com