Door Tom Oostra op 1 oktober 2017

Geslaagd “schoolreisje” naar Tweede Kamer

Achttien Bossche PvdA’ers op excursie zie je moeilijk over het hoofd en dat hebben de partijgenoten in de Tweede Kamer geweten. Het enthousiasme was donderdag overigens geheel wederzijds, want Attje Kuiken én Sharon Dijksma zegden toe naar Den Bosch af te reizen om de verkiezingscampagne te ondersteunen.

“De gemeenteraadsverkiezingen komen misschien wat vroeg, maar dat maakt ons niet minder strijdbaar”, zei Kuiken ten overstaan de Bossche afdeling. Dat het vanwege de forse verkiezingsnederlaag dit voorjaar en de voortdurende formatiebesprekingen sowieso een vreemde tijd is voor de PvdA, bleek ook uit het verhaal van Sjoerd Kuiper, secretaris van de Tweede Kamerfractie, die de excursie uit Den Bosch ontving in de fractiekamer van de partij.

De kamer zelf ademt de geschiedenis van sociaal-democratie in Nederland. In het archief zijn alle verkiezingsposters van de PvdA opgeduikeld en vervolgens aan de muren gehangen. De grootse poster hangt overigens in de gang naar de fractiekamer toe: ‘Het moet anders. Samen kunnen we dat!’, een boodschap van Joop den Uyl, is tegelijkertijd een subtiel opgestoken vingertje naar de dames en heren politici van deze tijd.

De PvdA in Den Haag heeft momenteel een ‘vreemde dubbelrol’, vertelde Kuiper. “Het is een gekke periode zo, we doen ook niet zo gek veel. Maar we staan te trappelen om er straks weer de schouders onder te zetten.”

Net als Kuiken beloofde Sharon Dijksma, toen ze was aangeschoven bij de lunch, de PvdA’ers uit Den Bosch een bezoek in verkiezingstijd. Daarna was het tijd voor een kort bezoek aan de plenaire zaal om kamervoorzitter Khadija Arib in actie te zien en kon de excursie een kijkje nemen in de Handelingenkamer, waar letterlijk alles wat er in Tweede Kamer gezegd wordt is opgeslagen.

Uiteindelijk werd station Den Haag Centraal weer opgezocht voor de terugreis naar Brabant. Een geslaagd “schoolreisje”.