Door op 31 juli 2015

F59: Gelopen race of niet?

In de commissie ROB is 21 april gesproken over de F59 en zijn er vragen gesteld over het draagvlak bij de dorpsraad Nuland.

De wethouder zegde toe met de dorpsraad in gesprek te gaan en in zijn brief van 13 mei 2015 deed hij hier verslag van. De brief wekte de indruk dat tijdens de gevoerde gesprekken de dorspraad geen bezwaren meer zou hebben en het draagvlak derhalve aanwezig was. Zo valt in de brief onder andere te lezen dat misverstanden en onduidelijkheden zijn opgehelderd en de dorpsraad vertrouwen heeft in een veilige fietsroute en tevreden zou zijn met de uitkomsten van het overleg.

Inmiddels heeft de PvdA fractie vernomen dat dit allerminst het geval is. De eerder aangedragen argumenten zijn nog steeds aan de orde, maar de dorpsraad heeft begrepen dat het een gelopen race is en de Provincie geen ruimte zou geven. Inmiddels hebben wij als raadsleden ook een brief ontvangen van de wijkraad Rosmalen Oost (Kruisstraat) waarin eveneens zorgen worden geuit over de voorgestelde route en bedenkingen bij het gelopen proces daar waar wordt gesproken over overeenstemming met de dorpsraad Nuland (en wijkraad Oost).

Reden voor de Bossche PvdA om kritische vragen te stellen. U kunt ze hieronder lezen:

Schriftelijke Vragen PvdA Den Bosch over F59