25 september 2015

Jeroen Weyers neemt afscheid als raadslid

Omdat hij de drukke werkzaamheden die zijn nieuwe baan met zich meebrengt niet langer kan combineren met zijn raadslidmaatschap, neemt Jeroen Weyers per 13 oktober afscheid als raadslid van de PvdA. Hij wordt opgevolgd door Pieter Paul Slikker, politicoloog en landelijk campagnemanager bij het partijbureau van de PvdA. 

Jeroen Weyers, in de vorige bestuursperiode wethouder namens de PvdA,  vond snel na zijn aftreden als wethouder een tijdelijke baan bij de stichting Lezen&Schrijven. Hij krijgt daar nu de kans om de komende drie jaar in Brabant verder invulling te geven aan het rijksprogramma ‘Tel mee met Taal’. Een volle agenda naast zijn al drukke gezinsleven.

In zijn ontslagbrief aan burgemeester Ton Rombouts schrijft Weyers het volgende: “Ik heb de afgelopen jaren met heel veel plezier een bijdrage geleverd aan de lokale politiek. Om mijn rol als raadslid goed in te vullen, moet ik de ruimte en tijd hebben om actief mensen, wijken en organisaties te kunnen bezoeken. Ik heb dan ook na lang nadenken besloten om te stoppen met het raadswerk. Het is voor mij en de wijze waarop ik invulling wens te geven aan dit ambt niet te combineren.”

Het bestuur en de fractie van de PvdA hebben respect en begrip voor de keuze van Jeroen Weyers maar betreuren het vertrek van de gedreven en ervaren PvdA-er zeer. De manier waarop hij zich na zijn vertrek als wethouder heeft ingezet als raadslid verdient alle lof.

In zijn opvolger Pieter Paul Slikker hebben het bestuur en de fractie alle vertrouwen. Pieter Paul Slikker  is, naast zijn landelijke werkzaamheden als campagnemanager, al actief als commissie-niet-raadslid in de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkelingen.

————————————————————————————————————————————–

Noot voor de pers: voor meer informatie kunt u contact opnemen met bestuursvoorzitter Reinoud van Uffelen (06-45596458 of reinoudvanuffelen@hotmail.com) of met fractievoorzitter Lisette van der Swaluw van de PvdA in Den Bosch (06-10106781 of l.vanderswaluw@s-hertogenbosch.nl)