19 oktober 2016

Mee-ademen met de markt

door: Rob Koolen

EZ uitvoeringsbeleid op 14 oktober praktisch toegelicht aan raadsfracties

Vrijdag 14 oktober werden de hoofdlijnen van de uitvoering van het economisch beleid gepresenteerd, gevolgd door een rondrit over bedrijventerrein De Herven en een bezoek aan distributiecentrum Jumbo dat de logistiek voor E-commerce verzorgd. Na een welkom van Jan Hoskam vertelde Sjef de Pont enthousiast over het verbeteren en onderhouden van het ondernemings- en vestigingsklimaat in Den Bosch. De pijlers daaronder zijn het ruimtelijk economisch beleid, de economische structuurversterking, accountmanagement en acquisitie.

Hij sprak over een flexibel uitvoeringsbeleid om beter, sneller te kunnen inspelen op een veranderende horizon die zich in een steeds hoger tempo aftekent. Het zwaartepunt ligt op het faciliteren van ondernemers dat de belangen van de stad en de burgers behartigd. En dat vraagt steeds meer maatwerk en een projectmatige aanpak. “Mee-ademen met de markt”, was de metafoor die dit moest illustreren.

Er werd stilgestaan bij het belang van méér werkgelegenheid en valorisatie, het omzetten van kennis in diensten en producten. Als concrete voorbeelden daarvan werden genoemd Plantlab, Data Science (JADS), cross overs in de agrofood en ICT. Investeren in de vorm van projecten is het credo. Gezien de ontwikkelingen in de kantorenmarkt sinds 2010 is werk gemaakt van de transitie naar andere functies, zoals wonen. De transformatie van het belastingkantoor aan de Kooikersweg en Brugpoort (oude Brabant Dagbladgebouw) tot appartementen en wooneenheden zijn exponenten van.

Waar het de ontwikkeling betreft van de economie en werkgelegenheid, zit de groei vooral bij bestaande bedrijven (90%) en voor slechts een 10% bij nieuwe bedrijven. Dat maakt dat er veel aandacht is voor het onderhouden van de relaties met de hier gevestigde bedrijven om hen ook hier te kunnen houden. Er is volop aandacht voor vernieuwing op en rondom campussen, zoals SPARK, de innovatiecampus voor de bouw. In dit verband werd ook de ICT – community met Avans genoemd en de positie van Den Bosch als 4e ICT-stad van Nederland.

De middag werd afgesloten met een geëngageerd verhaal van Jan Leensen, directeur van Jumbo DC die ons een inkijkje gaf in de E-business die het bedrijf ontwikkelt en het verloop van het logistieke op De Herven. Een groeiende outlet naar markt, waarbij voor de verwerking van de orders steeds meer werknemers nodig zijn en men nu al een fors tekort heeft. Kennelijk zijn wij als gemeente met onze uitvoeringsorganisaties en samenwerkingsrelaties vooralsnog niet in staat om kandidaten te leveren voor de 150 vaste werknemers die Jumbo per 2017 zoekt. Bovendien wil Jumbo 10 medewerkers per week via het UZB werk bieden per komend jaar. Dit onderstreept dat ondanks alle goede uitvoering van EZ-beleid, niet alleen het creëren van werkgelegenheid, maar ook het verzilveren van de werkgelegenheid veel meer aandacht behoeft.

[ Dit artikel is een samenvatting, een compleet verslag kan op verzoek per e-mail worden toegezonden ]

rob.koolen@maakbaar.nl