Door Reinoud van Uffelen op 5 maart 2017

Minister Bussemaker spreekt waardering uit voor Kindcentrum ’t Schrijverke

Met foto’s van Angela Haas.

Zaterdag 4 maart was minister Jet Bussemaker (PvdA) op bezoek bij Kindcentrum ’t Schrijverke. Op ’t Schrijverke geeft men op een eigen manier vorm aan Passend Onderwijs. De wet op Passend Onderwijs zegt dat alle kinderen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs verdienen. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Op ’t Schrijverke kan veel, onder meer door te werken met het concept van co-teaching. “Hier mogen ALLE kinderen hun talent ontwikkelen” aldus Marcia van der Wens , coördinator Passend Onderwijs.

“Want bij Passend Onderwijs gaat het om het creëren van mogelijkheden”, vertelde oud-leerling Lauren. Toen ze op ’t Schrijverke begon kon ze niet zelfstandig lopen, maar ze wilde perse slagen in het reguliere onderwijs. Directeur Miriam Spijkers bedankte Lauren. “Jij hebt ons geholpen Passend Onderwijs vorm te geven voor meer kinderen na jou.” Lauren zit nu op het Stedelijk Gymnasium.

Minister Jet Bussemaker sprak haar waardering uit voor ’t Schrijverke en de wijze waarop men in ‘s-Hertogenbosch werkt.

“Mooi wat ik hier heb gezien vandaag: Er worden mogelijkheden gecreëerd, talenten benut. ’t Schrijverke is echt een leergemeenschap. Leerkrachten en leerlingen leren van elkaar.

Reinoud van Uffelen

Reinoud van Uffelen

Van 28 januari 2015 t/m 29 juni 2018 afdelingsvoorzitter. Meer info vindt u op Linkedin Zijn blogs kunt u lezen op www.reinoudvanuffelen.nl

Meer over Reinoud van Uffelen