20 oktober 2016

Progressief cultuurbeleid, bestaat dat?

Uitnodiging Biebdebat

Vrijdagmiddag 28 oktober 16.30 uur – 17.30 uur (Inloop vanaf 16.00 uur)

Openbare Bibliotheek Hinthamerstraat

Een visie op kunst- en cultuurbeleid lijkt afwezig in onze stad. Een beschikbaar pandje hier, subsidiefondsje daar, incidentenbeleid alsof het alleen de zorg van ambtenaren en plaatselijke belangengroepen is. Is dat een karikatuur van de werkelijkheid of ontbreekt het werkelijk aan opvattingen over de samenleving, de waarde van cultuur en de rol van de overheid in het cultuurbeleid? Progressief cultuurbeleid, bestaat dat? Dat is de hoofdvraag van het debat. Teunis IJdens geeft een korte inleiding, als schot voor de boeg. Hij is onderzoeker en adviseur bij het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst. In zijn vrije tijd is hij bestuurlijk actief binnen het culturele domein en niet in de laatste plaats kunstliefhebber, in ruime zin. Met de aanwezigen gaan we vervolgens in gesprek over thema’s die met de hoofdvraag samenhangen, zoals toegankelijkheid, diversiteit, jongerencultuur, cultuureducatie, erfgoed en artistieke vernieuwing, de stad en de wijken. En wat dat kan betekenen voor de programma’s waarmee de Bossche politieke partijen de verkiezingen van 2018 ingaan.

Wij nodigen u van harte uit voor het debat over kunst en cultuur in onze gemeente , en over politiek en beleid op dat gebied. Gespreksleider is Ans van den Akker.

Graag tot vrijdag in de Bieb.

Lisette van der Swaluw, Pieter Paul Slikker en Rob Koolen

biebdebatfoto