1 september 2015

Vacature secretaris en congresafgevaardigde

Onze secretaris Jeannette van der Sanden gaat ons verlaten. Dit najaar gaat zij op reis. Dat betekent helaas voor ons dat zij haar functie als secretaris neerlegt en dat het bestuur van de PvdA afdeling ’s-Hertogenbosch op zoek is naar een nieuwe secretaris. Ook de functie van congresafgevaardigde komt vacant.

Wat de functie van secretaris inhoudt:
– Contactadres van informatie voor het bestuur zowel van binnen als van buiten.
– Zorgen voor tijdige beantwoording van post.
– Beoordelen of ontvangen stukken onder de aandacht van het bestuur gebracht moeten worden.
– Zorgen dat alle andere bestuursleden of andere betrokkenen tijdig beschikken over voor hun werk relevante stukken.
– Verzamelen, ordenen en toegankelijk maken/houden van alle relevante informatie in een toegankelijk archief.
– Samen met de voorzitter voorbereiden van de agenda.
– Verslagleggen van vergaderingen.
– Versturen van verslagen, vergaderstukken en agenda naar bestuursleden.
– Verrichten van alle overige correspondentie.
– Samen met de voorzitter, en bestuur, opstellen van het jaarplan en het jaarverslag.

Wat verwachten we van een secretaris?
– (actief) lid van de PvdA ’s-Hertogenbosch
– dienstverlenende instelling
– organisatievermogen en planmatigheid
– bestuurlijke ervaring

De werkzaamheden nemen gemiddeld 8 uur per week in beslag. De ene week wat meer dan de andere. Kun jij goed organiseren, ben je handig met mail en administratieve processen en beschik je over een aangename, vlotte pen? Dan ben je de partijgenoot die we zoeken. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn in 2018. In het jaar voorafgaand aan die verkiezingen wordt de functie extra interessant, als secretaris ben je een belangrijke schakel en maak je van dichtbij mee hoe een kandidatenlijst, programma en een campagne tot stand komen. Op weg naar 2018 is dit een mooi moment om in te stappen in deze functie, ook als je nog niet zo veel politieke ervaring hebt.

Vacature congresafgevaardigde
Als congresafgevaardigde beslis je als afgevaardigde van de afdeling mee over de landelijke politieke koers van de PvdA en heb je een stem in verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten voor nationale en Europese verkiezingen. Het congres vindt (minimaal) 1 x per jaar plaats. Je kunt je voor deze functie verkiesbaar stellen.

Interesse?
Heb je interesse in de functie van secretaris of congresafgevaardigde? Meld je dan vóór woensdag 16 september bij afdelingsvoorzitter Reinoud van Uffelen via e-mail: reinoudvanuffelen@hotmail.com.
Wil je meer weten, dan kun je ook bellen naar Reinoud van Uffelen, 073-6444366/06-45596458, Jeannette van der Sanden, 06-47022182, of penningmeester Sepideh Haj Modiri, 06-42716551.