Door Reinoud van Uffelen op 11 september 2016

Vijf vragen aan… Heleen Huizenga

Deze keer in de rubriek vijf vragen aan… Heleen Huizenga.

Hier een overzicht van eerdere afleveringen.

Wat heb jij een mooi e-mail adres: haalmeeruitjezelf@gmail.com. Hoe doe jij dat concreet?

Haal meer uit jezelf is een onliner die eigenlijk meteen aangeeft dat dat altijd mogelijk is. Ik heb een kleine praktijk voor jongeren die vastlopen en vaak niet over de vaardigheden beschikken verder te komen op dat moment. Door te onderzoeken waar hun kracht en kwaliteit zit en deze uit te vergroten en te trainen zijn ze weer in staat verder te kunnen in hun ontwikkeling, dus meer uit zichzelf te halen. Geldt overigens uiteraard ook voor de ouders.

Daarnaast herinnert de oneliner mijzelf dat ik ook altijd meer uit mezelf kan halen als ik dat nodig heb. En zo kan ik er nog uren over doorgaan.

heleen bij fractie

Heleen bij de eerste fractievergadering van het nieuwe seizoen, links naast Lisette van der Swaluw. Uiterst links Harm Rijks

Hoe lang ben je al lid van de PvdA en wat doe je voor onze partij?

Ik ben nu ongeveer 2.5 jaar lid van de partij. Eerlijkheidshalve begon ik een beetje terughoudend. Ik heb het niet zo op politiek. Maar door het BiEBdebat over  pesten begreep ik dat je de wereld wellicht niet kan veranderen maar wel kan beïnvloeden. De systeemtheorie stelt dan ook je kunt niet, niet beïnvloeden. Dat heb ik toen ook zo ervaren. Toen werd gevraagd of ik eventueel beschikbaar was om te notuleren voor de fractie. Why not..dacht ik, nieuwe ervaringen opdoen is altijd goed.

Je hebt veel met jongeren gewerkt, o.a. als schoolmaatschappelijk werker. Alle partijen, dus ook de PvdA hebben te maken met geringe belangstelling van jongeren. Wat kunnen we daar aan doen?

Yeah right! Duuuh!!! Politiek is echt niet cool. Wellicht kan de PvdA een hip cool jongerenevenement organiseren of zoiets. Daarnaast kan de PvdA wellicht zich zodanig profileren en laten zien dat de jonge volwassenen van belang zijn en dat ze serieus genomen worden. Inleven en wellicht ook het onderwijssysteem eens stevig onder de loep nemen. 

PvdA Den Bosch bedrijft politiek vanuit de waarden vooruitgang, solidariteit en bestaanszekerheid. Wat betekenen deze waarden voor jou?

Voor mij alle drie heel belangrijk. Vooruitgang sowieso… in antwoord op de eerste vraag is dat ieder mens daar zelf een verantwoordelijkheid in heeft. Haal meer uit jezelf.

Solidariteit staat voor mij ook als gelijkheid..als ik jou knijp doet dat net zoveel pijn als je mij knijpt. We zijn allemaal mensen, het zou mooi zijn als de vaardigheid gunnen wat meer ontwikkelt zou worden.

Bestaanszekerheid zou ook iedereen gegund moeten worden, bijvoorbeeld met een basisinkomen. Mensen zonder (geld)zorgen zijn doorgaans gezonder en gelukkiger.

Over een half jaar is de Tweede Kamerverkiezing en onze partij staat er niet heel goed voor, terwijl we zeker wel het nodige bereikt hebben de afgelopen jaren. Wat is jouw advies aan het landelijk bestuur?

Kom beloftes na en onderzoek eerst of het realistisch is om bepaalde beloftes te maken.

Overigens heeft de PvdA ook successen geboekt en ga daar ook voor staan. Dat mag best wat luider. Niet te bang en voorzichtig worden door tegenslagen  Wellicht het rood warmer maken en meer naar de tijd van nu.

 

Reinoud van Uffelen

Reinoud van Uffelen

Van 28 januari 2015 t/m 29 juni 2018 afdelingsvoorzitter. Meer info vindt u op Linkedin Zijn blogs kunt u lezen op www.reinoudvanuffelen.nl

Meer over Reinoud van Uffelen