Door Lisette van der Swaluw op 19 november 2016

Woningnood in Nuland en Vinkel?

Als je door Nuland of Vinkel fietst, is de eerste gedachte niet: hier heerst woningnood. De kernen barsten van de (duurdere) koopwoningen. Zelfs de (sociale) huurwoningen zijn vaak van het luxere soort. Zo vind je in de Zandstraat in Nuland prachtige tweekappers. Maar niets is wat het lijkt. Want in Nuland en Vinkel is wel degelijk een chronisch tekort aan betaalbare starterswoningen (huur en koop) en aan seniorenwoningen.

Er worden (te) veel huurwoningen verkocht en er wordt te weinig gebouwd. In de duurdere koopwoningen wonen veel senioren die dolgraag een kleinere seniorenwoning zouden willen. Omdat ze te groot wonen en het onderhoud van huis en tuin te veel voor ze is. Of omdat ze behoefte hebben aan meer voorzieningen. Daarnaast wonen er in Nuland en Vinkel veel jongeren die graag in aanmerking zouden willen komen voor een betaalbare huur- of een starterswoning.

Al jaren staat deze problematiek hoog op de agenda bij de inwoners en de dorpsraden van Nuland en Vinkel. Als er niet wordt bijgebouwd, is er voor jongeren geen toekomst in deze kernen. En ouderen blijven achter in een woning die niet meer past bij hun behoefte. Dat betekent dreigende vergrijzing en krimp. De leefbaarheid van Nuland en Vinkel komt onder druk te staan. Een oplossing is dringend nodig.

Even leek het goed te komen. In ieder geval in Nuland. Wethouder Logister beloofde in oktober dat tijdens de vergadering van de dorpsraad begin november een plan van aanpak gereed zou zijn. Woningcorporatie Mooiland zou het goede nieuws komen brengen. Maar bleek met lege te staan. Er was geen plan van aanpak. En wanneer er wel een plan van aanpak komt, konden de corporatie en de gemeente niet zeggen. Met een zaal boze bewoners tot gevolg.

Omdat de vergadering daags voor de begrotingsbehandelingen was, besloot de PvdA in actie te komen. En de wethouder in een motie te vragen nu echt haast te maken met de bouw van starters- en seniorenwoningen in Nuland en Vinkel. Het CDA bleek ook van pan te zijn een motie in die richting te maken. We hebben de handen ineen geslagen en kregen steun van de voltallige (!) gemeenteraad. Zo kan het soms ook in de politiek. En nu samen in de gaten houden of er inderdaad haast wordt gemaakt met woningbouw in Nuland en Vinkel. En er eindelijk zicht komt op een betere (woon)toekomst voor starters en senioren.

Lisette van der Swaluw

Lisette van der Swaluw

Lisette was raadslid en fractievoorzitter. In november 2017 verliet ze de gemeenteraad.

Meer over Lisette van der Swaluw