24 maart 2017, om 20:00, Kloosterhotel De Soete Moeder | Kloosterhotel De Soete Moeder

ALV/Bedankavond Campagne

De vergadering start om 20.00 uur. Kloosterhotel de Soete Moeder bevindt zich aan de Nemiusstraat 4, 5212 RG ‘s-Hertogenbosch. Om de hoek op de Geldersedam kunt u na 18.00 uur gratis parkeren.

Voorafgaand aan de ALV bestaat de mogelijkheid mee te doen aan een rondleiding in de Soete Moeder. Daarvoor moet je je wel even opgeven via dit formuliertje.

De agenda bestaat uit twee gedeelten. Voor de pauze worden alle formele agendapunten behandeld. Na de pauze wordt er teruggekeken op de campagne van de afgelopen maanden. We maken ook van de gelegenheid gebruik om alle vrijwilligers te bedanken.

Deel 1: voor de pauze

 1. Opening en welkom
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen Algemene ledenvergadering November 2016 2016-11-23 Notulen ALV , hieronder ook de vastgestelde stukken na deze ALV.
 4. Mededelingen en ingekomen stukken
 5. Bestuurszaken:
  Vaststellen jaarverslag 2016
  Vaststellen jaarrekening 2016
  Verklaring kascommissie over 2016
  Vacatures bestuur
 6. Gewest en landelijk
 7. Van de fractie
 8. Richting de gemeenteraadsverkiezingen 2018: Geert Snijders zal als voorzitter van de Kandidaatsstellingscommissie een toelichting geven.  In dit document ziet u het datumschema: DATUMSCHEMA KANDIDAATSTELLING GEMEENTERRAADSVERKIEZING 21 MAART 2018
 9. Rondvraag / wvttk

Vastgesteld na ALV 23-11:

Taakopdracht commissie opstelling verkiezingsprogramma na ALV 2016-11-23

Taakopdracht kandidaatstellingscommissie na ALV 2016-11-23

Profiel gemeenteraadslid PvdA Den Bosch 2018 na alv 2016-11-23

Deel 2: na de pauze

We kijken terug op de campagne van de afgelopen maanden.