Door Fouad Kabbouti op 16 maart 2017

#BIEBdebat Schoolontbijt

Het Jongerenparlement besloot in oktober vorig jaar ervoor te zorgen dat er geen kinderen zonder ontbijt in de klas zitten. Zij namen contact op met wethouder Kagie en die kreeg een aantal schooldirecteuren mee voor een proef met het Schoolontbijt. Bij de PvdA Den Bosch leeft het dilemma: moet je alle kinderen een ontbijt op school geven, terwijl het toch ‘normaal’ is dat ouders zorgen dat hun kinderen gezond eten? Over deze vragen debatteren politici en jongerenambassadeurs, met ouders, leerkrachten, vrijwilligers en mensen uit jeugdzorg en wijkpleinen.

De Gemeenteraad heeft deze maand ingestemd met het Pilotproject Bosch Schoolontbijt.’’ Het is schrikken dat er nog steeds op een aantal scholen, ‘s-morgens wel 6 kinderen zonder ontbijt in de klas zitten. Die kinderen kunnen zich slecht concentreren. De leerresultaten zijn aantoonbaar beter als je gezond eet. ‘Ouders realiseren zich niet dat hun kinderen vanaf het avondeten tot hun lunchpakketje het meer dan 15 uur zonder voedsel moeten doen. Dan kan je niet leren, vertelt een van de ouders die zich inzetten voor het schoolontbijt op BBS Kruiskamp. Maar moet de school zich er wel mee bemoeien en is het niet primair de verantwoordelijkheid van de ouders om te zorgen dat hun kind gezond ontbijt? Of moet je als samenleving ingrijpen ‘achter de voordeur’?

In Den Bosch zijn er diverse particuliere particulier initiatieven om arme gezinnen te helpen. Ook de Voedselbank vult wekelijks de maaltijden aan. Maar er blijven steeds kinderen verstoken van een ontbijt. ‘Het is niet alleen armoede: ook geven ouders een verkeerd voorbeeld door haast of geen zin niet te ontbijten.’ Vertelt een vrijwilliger van de Stichting ‘Nationaal Jeugd Ontbijt’ een particulier initiatief, dat gezorgd heeft dat voor 35 gezinnen ontbijtpakketten thuis werden gebracht . Hoe kunnen we nu samen zorgen dat er beter wordt ontbeten? Moet de gemeente ook subsidie geven aan een Schoolontbijt voor alle kinderen, ook die nu thuis ontbijten? Over deze vragen gaat het BIEBdebat vrijdagmiddag 31 maart wordt gehouden in de StadsBIEB aan de Hinthamerstraat in Den Bosch. Gespreksleider is Fouad Kabbouti (PvdA), oud-wethouder Geert Snijders spreekt een column uit en de muziek wordt verzorgd door Denise Heins (zang en piano).

Belangstellenden zijn van harte welkom .

Wat? BIEBdebat ‘Schoolontbijt’

Waar? Stadsbibliotheek, Hinthamerstraat 72, 5211 MR ’s-Hertogenbosch

Wanneer? Vrijdag 31 maart 20167 van 16.30 tot 17.30 uur. Ontvangst vanaf 16.00 uur

Voor informatie: Fractie PvdA Heleen Huizenga, 06 48423832 h.huizenga@s-hertogenbosch.nl

Fouad Kabbouti

Fouad Kabbouti

Fouad weet bestuurlijke distantie te combineren met persoonlijke nabijheid. Enerzijds kan hij situaties snel analyseren, anderzijds benadert hij mensen op een zorgvuldige, individuele en empathische wijze. Hij zoekt verbinding met wijkbewoners en met andere partijen. Hij handelt vanuit een duidelijk langetermijnperspectief, met oog voor successen op de korte termijn. Hij heeft een bestuurlijk profiel, is

Meer over Fouad Kabbouti