Door Inke Katoen op 12 november 2016

Vijf vragen aan… Reinoud van Uffelen

In de rubriek “Vijf vragen aan…” interviewt Reinoud van Uffelen iedere maand een lid van PvdA Den Bosch. Vandaag is hij zelf aan de beurt. Inke Katoen stelde de vijf vragen.

Vier jaar geleden werd jij Voorzitter van de Partij van de Arbeid Den Bosch. Jij wilde als voorzitter van de afdeling en van de vereniging, vooral ‘verbinden’. Hoe doe je dat?

Leuke vraag Inke, maar ik ben pas twee jaar voorzitter van deze club. Ik heb wel de ambitie om deze rol nog twee jaar te vervullen, dus bij de ALV van 23 november stel ik mezelf herkiesbaar. Ik krijg vaak te horen dat ik een verbindend karakter heb, maar op de vraag “Hoe doe je dat?” kan ik eigenlijk geen goed antwoord geven. Ik probeer gewoon altijd mezelf te zijn en aandacht te hebben voor de mensen om me heen. Nu ik erover nadenk kan ik wel zeggen dat ik altijd bewust probeer verbindingen te leggen tussen landelijk en lokaal. Dit jaar ontvingen wij Bert Koenders bij de Copernikkel, Diederik Samsom bij Hambaken Gym en op 19 november komt Lodewijk Asscher bij RUW Den Bosch. Het is belangrijk om de landelijke politiek naar Den Bosch te brengen, maar het is ook belangrijk om aan landelijke politici te laten zien welke goede initiatieven er in Den Bosch zijn.

Den Bosch dat zijn wij samen, maar op straat en in de gemeenteraad klinken nationalistisch populistische ideeën. Hoe beantwoorden wij als fractie en bestuur deze geluiden?

Dat is een lastige vraag. Eigenlijk zou je elke keer weer het gesprek aan moeten gaan, maar ik merk aan mezelf dat ik dat soms ook moeilijk vind. Als ik dan lees dat er ook in onze stad vorige week een huis is beklad met hakenkruizen dan ben ik sprakeloos. In de gemeenteraad vind ik dat onze fractie het goed doet. Ze strijden echt voor een ongedeelde samenleving. Lees de bijdrage van Lisette van der Swaluw er maar op na.

Zelf probeer ik -juist ook buiten de politiek – mijn steentje bij te dragen in het netwerk “Met Elkaar Bosschenaar”. Alleen met elkaar kunnen we polarisatie tegen gaan.

Hoe heeft de PvdA Den Bosch de afgelopen jaren prioriteit weten te geven aan Toekomstgericht beleid, Bestaanszekerheid en solidariteit. Kan je een voorbeeld geven dat je erg aanspreekt?

Ik zie dat we hebben moeten wennen aan onze nieuwe rol. Het was enige tijd geleden dat we in de oppositie zaten. Ik zie dat de coalitiepartijen veel dichttimmeren, maar ik zie gelukkig ook dat we als oppositiepartij wel degelijk het gemeentebeleid op punten kunnen bijsturen. Als je me vraagt naar een voorbeeld dat mij aanspreekt dan denk ik meteen aan de motie van Fouad Kabbouti e.a. bij de gemeenteraadsvergadering op 11 oktober. De motie vraagt om experimenteerruimte en dus minder regels in de bijstand, dat is hard nodig. Het spreekt me ook aan omdat de motie is ingediend samen met andere partijen. Om onze stad echt vooruit te helpen zal er stevig samengewerkt moeten worden met andere partijen.

Ik was ook blij toen het stadsbestuur op haar schreden terugkeerde en de noodopvang aan de Parallelweg toch niet sloot. Daar gingen vragen van Pieter Paul Slikker aan vooraf.

Welke kwaliteiten van de partijleider van de PvdA landelijk en lokaal, vind jij op dit moment het belangrijkste?

Ik heb zelf geen ambities hoor in die richting, maar een partijleider dient in eerste instantie verbindend te zijn. Landelijk is op dit moment de keus beperkt. Ik heb Samsom onlangs mogen ontvangen en hij maakte een goede en strijdbare indruk op mij. Asscher vind ik wat meer een staatsman, hij zou een goede premier kunnen zijn, maar ik vrees dat wij niet de grootste partij zullen zijn op 15 maart. Ik weet nog niet op wie ik ga stemmen.

Op de ALV starten wij met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Of wij lokaal ook een lijsttrekkersverkiezing moeten organiseren weet ik niet. Voor mij is ledendemocratie een groot goed en onze leden bepalen wie onze lijsttrekker wordt in 2018. Wat ik belangrijker vind is dat we in onze gemeente echt een progressieve agenda kunnen gaan voeren en dat kunnen we alleen samen met andere partijen.

Wat doe je in je dagelijks leven en hoe combineer je werk, gezin en vrije tijd met de Politiek?

Ik ben gelukkig samen met Ankie en we wonen samen in een fijn huis in Hintham. We hebben vijf zoons waarvan er drie studeren en niet meer thuis wonen. Politiek is voor mij een hobby waar best veel vrije tijd in gaat zitten, maar ik doe het met plezier.

Ik werk sinds 2002 op het Koning Willem I College. Een fijne school om voor te werken en ik vind het heerlijk om met mijn fiets naar mijn werk te gaan. De afgelopen jaren heb ik namens de school gewerkt als Programmamanager Voortijdig Schoolverlaten in regio Noordoost-Brabant. Ik heb daar mee mogen werken aan een mooi nieuw convenant dat op 31 maart werd getekend door bestuurders van gemeenten, scholen en het UWV. Het convenant bevat gezamenlijke afspraken over het verder terugdringen van voortijdig schoolverlaten én over betere ondersteuning van kwetsbare jongeren van school naar werk.

Een dag later, op 1 april dus, begon ik aan een nieuwe job. Momenteel ben ik teamleider bij de afdeling Sociaal Maatschappelijke Studies. Daar studeren ruim 700 jongeren op de opleidingen Maatschappelijke Zorg en Sociaal Werk. Op heel veel plekken in onze gemeente kom je onze studenten tegen en oud-student Osman Cifci zit zelfs in de gemeenteraad. Dat maakt me blij en trots.

 


Op 19 november komt Lodewijk Asscher naar Den Bosch. Stel hier uw vraag en lees er hier meer over.

Op 23 november is onze ALV. Hier staan de agenda en alle stukken.

Inke Katoen

Inke Katoen

Inke Katoen (69 lentes) is geboren en getogen Bossche en trots op haar stad. ‘Mijn man Gert en ik genieten van ons huis op de Graafseweg, ons pensioen, ons privé, van uit gaan in de stad en de schitterende reizen die we maken. Ik ben een familiemens en dol op mijn lieve moeder van 95

Meer over Inke Katoen