Door Hans Hermans op 20 februari 2017

Vooraankondiging ALV

Op vrijdag 24 maart om 20.00 uur vindt onze halfjaarlijkse ALV plaats. Noteer de datum alvast in uw agenda.

Tijdens deze ALV zullen we vooruitkijken naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en ook terugkijken op de campagne van de afgelopen maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen. We maken ook van de gelegenheid gebruik om alle vrijwilligers te bedanken.

De agenda staat op onze site en kunt u ook via deze link bekijken.