Door Hans Hermans op 20 februari 2017

Vooraankondiging ALV

Op vrijdag 24 maart om 20.00 uur vindt onze halfjaarlijkse ALV plaats. Noteer de datum alvast in uw agenda.

Tijdens deze ALV zullen we vooruitkijken naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en ook terugkijken op de campagne van de afgelopen maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen. We maken ook van de gelegenheid gebruik om alle vrijwilligers te bedanken.

De agenda staat op onze site en kunt u ook via deze link bekijken.

 

Hans Hermans

Hans Hermans

Hans Hermans is sinds januari 2015 bestuurslid van de PvdA  ’s-Hertogenbosch. Hij woont al bijna 30 jaar in ’s-Hertogenbosch en is in 1998 lid geworden van de PvdA. Hij was rond de eeuwwisseling lid van de jongerenwerkgroep van de afdeling. In november 2014 stond hij voor de PvdA op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing. In

Meer over Hans Hermans