Vooruitgang

De stad van morgen

Wij willen de stad als geheel verder helpen. We zijn links en progressief, kijken verder dan de stadsmuren en zijn de aanjagers van het debat over de toekomst van onze stad. Vooruitgang gaat in eerste instantie om de vooruitgang van mensen, maar kan ook vooruitgang in stenen betekenen

  • Hoe verdienen we morgen ons brood? Innovatie, een stad in ontwikkeling
  • Hoe leven we met elkaar samen? Het onderlinge cement
  • Hoe bieden we ruimte aan mensen? Versterken van initiatief in de stad