‘Help werkloze jongeren bij vinden van nieuwe baan’

Door Jolanda van Gool op 3 september 2020

De Bossche Partij van de Arbeid wil dat het college inwoners die hun baan zijn kwijt geraakt door de coronacrisis, en dan jongeren in het bijzonder, zoveel mogelijk helpt in de zoektocht naar nieuw werk.

Raadsleden Jolanda van Gool en Pieter Paul Slikker pleiten in schriftelijke vragen om een ‘preventieve werkloosheidsaanpak’. Met name jongeren zijn door de effecten van de coronacrisis de klos op de arbeidsmarkt, stellen ze.

De PvdA vreest voor een ‘verloren generatie’ als er niet adequaat ingegrepen wordt.

“Jongeren zijn immers op de arbeidsmarkt bijzonder kwetsbaar. Door flexcontracten of tijdelijke contracten raken ze sneller hun baan kwijt. Ook komen ze door hun korte werkervaring vaak niet in aanmerking voor WW en starten ze hun carrière na de crisisjaren met een fors gat in hun CV. De les van de jaren 80 is dat een generatie die dat overkomt – en dan laten we de bijkomende hoge studieschulden en onbetaalbare woningen nog buiten beschouwing – deze achterstand nooit meer inloopt. Bij een weer aantrekkende economie worden anderen eerder aangenomen.”

Van Gool en Slikker stellen het college daarom voor om samen met maatschappelijke partners te bekijken of openstaande vacatures in eerste instantie ingevuld kunnen worden met mensen die door de crisis hun baan zijn kwijtgeraakt.

Daarnaast vraagt het tweetal het college om in overleg met onderwijsinstellingen extra werkervaringsplekken en stageplekken te realiseren om zo perspectief te bieden aan afstuderende en net afgestudeerde jongeren, die anders in de problemen komen.

Ook moet worden gekeken naar extra geld en bijvoorbeeld een jongerenservicepunt om werkloosheid onder jongeren te voorkomen en vraagt de PvdA het college maatschappelijk relevante basisbanen te onderzoeken, zodat werklozen aan de slag kunnen als conciërge of als beheerder van een wijkgebouw.

De verwachting van de Nederlandse Bank is dat eind volgend jaar 700.000 Nederlanders (7,3 procent van de beroepsbevolking) werkloos zal zijn. Met name onder jongeren is er sprake van een bijzonder explosieve stijging.

Ongeveer twee op de drie werknemers die de afgelopen maanden een baan verloor is jonger dan 27 jaar. In april alleen al gingen meer dan 100.000 banen voor jongeren verloren. Het gevolg is een verdrievoudiging van het aantal jongeren tussen de 15 en 25 jaar met een WW-uitkering sinds het begin van de coronacrisis.

Jolanda van Gool

Jolanda van Gool

Jolanda van Gool (Kaatsheuvel 1975) zit sinds 2018 in de gemeenteraad voor de PvdA-Den Bosch. Haar missie in de Bossche raad is het terugdringen van de groeiende ongelijkheid en het terugdringen van de armoede in de stad: ‘Den Bosch is een stad om kei trots op te zijn en we zingen met de carnaval altijd

Meer over Jolanda van Gool