Door Lisette van der Swaluw op 13 juni 2017

Succesvol rondje

Als oppositiepartij is het niet vanzelfsprekend dat je punten binnenhaalt. Je hebt immers niet het voordeel van de macht van de meerderheid. Toch hebben wij de afgelopen periode flink wat successen geboekt. Om een paar voorbeelden te noemen: er komt meer ruimte voor mensen in de bijstand om bij te verdienen, er komen meer sociale huurwoningen in Nuland en Vinkel en het Bosch Beest op het Wilhelminaplein mag blijven. En dat is precies waar onze fractie voor staat: een goed belegde boterham voor iedereen, gelijke kansen voor alle inwoners van onze gemeente en werken aan de stad voor de toekomst.

Gisteravond was de behandeling van de voorjaarsnota. En – met dank aan de inzet van onze raads- en commissieleden Fouad Kabbouti, Pieter Paul Slikker, Osman Cifci, Inke Katoen en Gert-Jan van Rooij – hebben we echt een aantal belangrijke stappen kunnen zetten. Ik noem er zes:

1) De PvdA heeft in een motie gevraagd om permanente sanitaire voorzieningen en om toezicht en EHBO bij de Zuiderplas en de Groote Wielenplas. Zodat alle Bosschenaren en Rosmalenaren veilig en hygiënisch kunnen zwemmen. Een ruime meerderheid van de raad heeft deze motie gesteund.

2) Net als u en ik krijgen mensen in de bijstand weleens een verjaardagscadeau. Dat kan zijn in geld of in goederen. Niks mis mee zou je denken. Tenzij het om astronomische bedragen gaat. Maar een briefje van 50 euro? Mag dat? Nee dus. Je loopt als bijstandsgerechtigde het risico om gekort te worden op je uitkering als je dat niet als gift opgeeft. Ook als je een verjaardagslunch krijgt van een vriend of vriendin loop je het risico dat dat wordt gezien als gift en je dus gekort wordt op je uitkering. In Den Bosch is  dat geen beleid, maar wordt dat op individuele basis bepaald. Volstrekte willekeur en ongewenst, vindt de PvdA. Vandaar dat wij in een motie hebben gevraagd om beleid op dit vlak en om te onderzoeken of een giftvrije voet mogelijk is. Deze motie is vrijwel unaniem overgenomen door de Bossche gemeenteraad.

3) het Ramadan-toernooi dat in veel buurten in het kader van de vastenmaand wordt georganiseerd is een groot succes. Bossche jongeren met een verschillende achtergrond (allochtoon & autochtoon) ontmoeten elkaar en zijn op een positieve  manier  actief. Buurtbewoners zijn enthousiast en tussen jongeren ontstaan waardevolle contacten. Helaas dreigt het succes afbreuk te doen aan het Ramadan-toernooi. De organisatie heeft behoefte aan meer ondersteuning. Ondanks felle tegenwerpingen van met name de Bossche Volks Partij en de VVD haalde een motie waarin de PvdA vraagt om meer steun het ruimschoots.

4) Het is voor werkloze 50-plussers moeilijk om weer aan de slag te komen. Vandaar dat door dit college de ‘Meesterbeurs’ is geïntroduceerd. Daarmee krijgen werkgevers die een ouder iemand zonder werk in dienst nemen, extra financiele ondersteuning. In de praktijk blijkt helaas dat de Meesterbeurs niet werkt. Slechts een handjevol werkgevers heeft gebruik gemaakt van de regeling. Bij die constatering dreigde het college het te laten. De PvdA heeft er in een motie op aangedrongen te onderzoeken wat wel werkt om werkloze ouderen aan de slag te helpen. Deze motie is unaniem overgenomen door de gemeenteraad.

5) Het afgelopen jaar zijn 9 CPO-projecten -bouwen in eigen beheer- gestart of afgerond. Vaak gaat het om projecten  die nog door onze voormalig wethouder Jeroen Weyers in gang zijn gezet. CPO-projecten zijn belangrijk omdat ze vaak voorzien in goedkope koop- of starterswoningen. Helaas staat voor het komende jaar geen enkele CPO-project op de rol. De PvdA heeft er in een motie op aangedrongen om nieuwe locaties voor CPO-projecten aan te wijzen en deze actief te promoten. Ook deze motie werd raadsbreed gesteund.

6) De bibliotheek, de Muzerije en Babel zijn door dit college gedwongen te fuseren. Ook was de opdracht onderdak te vinden in een pand en werd daaraan een fikse bezuiniging gekoppeld. De PvdA heeft zich altijd tegen dit voorstel gekeerd. Ons standpunt was eerst de inhoud dan de vorm. Eerst onderzoeken dus wat de meerwaarde zou kunnen zijn van (verregaande) samenwerking tussen de bibliotheek, de Muzerije en Babel. En dan jezelf de vraag stellen welk gebouw daarbij hoort en welk prijskaartje daaraan hangt. Het college begon dus andersom. Omdat wij merkten dat in ieder geval wat betreft de gedwongen huisvesting in een pand beweging was in de raad, hebben wij een motie ondersteund die van dat principe afstand nam. Stap een….

Als Bossche PvdA blijven wij gaan voor het waarmaken van onze ambities: een goed belegde boterham voor iedereen, gelijke kansen voor iedereen en gezicht geven aan de stad voor morgen. Tevreden achterover leunen past dus niet bij ons. Maar op het resultaat dat we deze week hebben geboekt, mogen we best (even) trots zijn. 

 

Lisette van der Swaluw

Lisette van der Swaluw

Lisette was raadslid en fractievoorzitter. In november 2017 verliet ze de gemeenteraad.

Meer over Lisette van der Swaluw