Door op 31 januari 2016

Vijf vragen aan… Sepideh Haj Modiri

In de rubriek “vijf vragen aan…” deze keer Sepideh Haj Modiri

Wat betekent democratie voor jou?

In mijn beleving is Democratie een gemeengoed. Ik realiseer me met enige regelmaat hoe belangrijk het is om vanuit vrijheid je mening te kunnen uiten, dat iedereen recht heeft om zijn/haar stem uit te brengen en daarmee direct invloed kan hebben op het dagelijks bestuur lokaal en landelijk.

Je werkt als manager opvang bij het Nidos. Wat doe je daar precies?

Nidos voert als onafhankelijke (gezins-)voogdij instelling de voogdijtaak uit voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen. Deze taak wordt uitgevoerd door professionals die, met respect voor de eigen culturele achtergrond van de jongere, vanuit betrokkenheid en met specifieke deskundigheid het belang van de individuele jongere centraal stellen, de regie voeren over hun ontwikkeling naar zelfstandigheid en ingrijpen wanneer die ontwikkeling op enigerlei wijze dreigt te stagneren

Ik mag met een groep leuke en gedreven collega’s hieraan een bijdrage leveren.

Sepideh Haj Modiri tijdens een dialoogtafel Bestaanszekerheid foto: Leon van den Akker

Sepideh Haj Modiri tijdens een dialoogtafel Bestaanszekerheid in het Warm Onthaal
foto: Leon van den Akker

Je bent ook nog ondernemer. Kun je daar wat meer over vertellen?

Ik ben al 14 jaar de trotse eigenaar van de Schatkist in Den Bosch. De Schatkist is een sieradenwinkel welke, als je het mij vraagt, verscholen ligt in een van de mooiste winkelstraten van het centrum van Den Bosch, De Vughterstraat.

Ik merk in de afgelopen jaren dat vele ondernemers het erg zwaar hebben en soms hoor ik mensen vertellen hoe lastig het is om het hoofd boven water te houden. Helaas heeft de economische situatie vele ondernemers de kop gekost. Naast de hogere huurprijzen is het verminderde winkelgedrag een zware druk voor de ondernemers waardoor steeds meer winkels hun deuren gedwongen moeten sluiten. Dit resulteert steeds vaker in langdurige leegstand van winkelpanden waardoor het winkelen nog minder aantrekkelijker wordt voor de consument, als we niet uitkijken zal dat zich steeds verder uitbreiden. Dit is erg zonde voor onze prachtige stad omdat dit naast de beleving van de Bossche binnenstad ook een direct negatieve invloed heeft op de lokale economie en werkgelegenheid.

Je bent nu een jaar penningmeester van PvdA Den Bosch. Waar moet een penningmeester van een politieke partij vooral op letten?

De inkomsten van de partij zijn afkomstig van de contributiegelden van onze leden, hiermee moet dus erg zorgvuldig omgegaan worden. Alle uitgaven moeten kritisch worden bekeken zodat de uitgaven in het belang van onze partij zijn en nuttig en dan ook relevant worden besteed.

PvdA Den Bosch bedrijft politiek vanuit de waarden vooruitgang, solidariteit en bestaanszekerheid. Wat betekenen deze waarden voor jou?

In mijn dagelijks leven stel ik deze waarden ook centraal. Ik vind dat ik als individu de verantwoordelijkheid heb om een bijdrage te leveren aan deze waarden. Het feit dat PvdA deze waarden hoog in het vaandel heeft, is de reden dat ik me bij deze partij thuis voel.

Bestaanszekerheid is voor mij een grondwaarde binnen onze samenleving. Dit geldt voor alle mensen binnen onze stad en ver daar buiten. Om dit te kunnen handhaven zullen met zijn allen solidair met elkaar moeten zijn, alleen dan kunnen we vooruitgang boeken, want stilstand is mijn inziens achteruitgang.

De volgende keer vijf vragen aan Chris Klaassen.